Những nguyên nhân chính giúp thị trường Cryptocurrency xanh trở lại

Ngày đăng: 2018-03-21
Lượt xem: 817

Ủy ban ổn định tài chính toàn cầu FSB đã đi đến thống nhất bác bỏ lời kêu gọi từ một số thành viên G20 về việc quản lý các đồng Cryptocurrency như Bitcoin.

FSB sẽ xem xét lại các quy định hiện tại và không thiết lập các quy định mới cho thị trường tiền ảo.

Đón nhận tin tức tích cực này thì thị trường Cryptocurrency đã tăng trở lại

Theo dữ liệu thống kê trên Coinmarketcap, Bitcoin đã tăng trên 6% và được giao dịch trên ngưỡng 9000 đô-la Mỹ, Ethereum và Ripple cũng tăng thêm 3%. Sắc xanh phủ khắp các mã.

FSB cũng nhấn mạnh sự cần thiết của hợp tác quốc tế trong việc theo dõi sự phát triển nhanh chóng của công nghệ Blockchain…


Trích nguồn VTV