Chính phủ xem thanh toán điện tử là xu thế của tương lai

Ngày đăng: 2018-03-07
Lượt xem: 451

Công nghệ ngày càng đi sâu vào trong đời sống, và sắp tới tiền điện, tiền nước hay tiền học phí cũng sẽ được đóng qua mạng. Và đó là mục tiêu của đề án đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, để góp phần xây dựng chính phủ điện tử. (Theo quyết định số 241 do chính phủ mới ban hành).


Nguồn: VTV

Đọc thêm: