Bộ trưởng Tài chính Hà Lan kêu gọi Quy chế đa quốc gia về các loại Cryptocurrency

Ngày đăng: 2018-03-13
Lượt xem: 1114

Wopke Hoekstra , Bộ trưởng Bộ Tài chính Hà Lan đã thông báo cho Thượng viện và Hạ viện về kế hoạch của ông liên quan đến việc điều chỉnh Cryptocurrency. Trong một lá thư công khai, Hoekstra nói ông dự định làm việc với các nước châu Âu khác về vấn đề này, nhưng ông thừa nhận các quy định sẽ mất thời gian để phát triển.

Đọc thêm:

Hoekstra lưu ý rằng số công dân Hà Lan đã đầu tư vào các khoản tiền tệ kỹ thuật số đã tăng lên trong năm qua, với nửa triệu hộ gia đình đang sở hữu nó.

Lỗ hổng trong luật

Cần phải đóng những lỗ hỗng trong luật bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư, Hoekstra nói, nhưng hành động phải phù hợp với rủi ro. Ngoài ra, phải đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống tài chính, cũng như tính toàn vẹn của các công nghệ hỗ trợ các đồng tiền ảo, chẳng hạn như mật mã học và sổ cái phân tán.

Các quốc gia châu Âu đã nhận ra nguy cơ của cryptokurrencies như tiền gửi không được đảm bảo. Cũng có những lo ngại về việc sử dụng cryptocurrency cho các mục đích bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền.

Các cơ chế điều tiết hiện tại cho cryptocurrency là không đầy đủ, ông nói. Kết quả là, Đức, Pháp và Ủy ban Châu Âu đã kêu gọi thảo luận.  Và Hà Lan nên đóng vai trò tiên phong, ông nói, .

Hoekstra lưu ý rằng, Cryptocurrency, do không có cơ quan kiểm soát, là những tiền tệ xuyên biên giới. Nên, các quy định của quốc gia có thể rất khó thực thi. Do đó, ông tin rằng các biện pháp quốc tế là cần thiết.

Kế hoạch hành động

Hoekstra sẽ là thành viên của Tổ công tác Hành động Tài chính, một tổ chức quốc tế, liên chính phủ nhằm giải quyết nạn rửa tiền và chống lại tội phạm tài chính – khủng bố.

Các quy tắc chống rửa tiền áp dụng cho các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác cũng áp dụng cho các sàn giao dịch cho các tài khoản Crypto và các nhà cung cấp chứng từ lưu trữ kỹ thuật số.

Điều này có nghĩa là phải xác định các nghĩa vụ của người tiêu dùng cần kiểm tra, bao gồm cả nhận dạng khách hàng. Ngoài ra, các tổ chức tài chính phải đăng ký, tuân thủ các yêu cầu về độ tin cậy và phù hợp cùng báo cáo các giao dịch bất thường cho Đơn vị Tình báo Tài chính Quốc gia.

Đối với các cơ quan chính phủ đầu tư tiền tệ, Hoekstra cho biết các hướng dẫn đầu tư vào tiền tệ kỹ thuật số của chính quyền được thành lập trong Đạo luật Tài trợ của Chính quyền địa phương và các quy định khác.

Ông nói ông sẽ dành một phương pháp tiếp cận để điều chỉnh các ICO ở Châu Âu, mà ông lưu ý có thể được sử dụng để tài trợ cho các sản phẩm mới, nhưng có tính chất đầu cơ.

Các sản phẩm phái sinh

Ông cũng sẽ tìm cách tiếp cận để giải quyết các sản phẩm phái sinh như hợp đồng tương lai và các lựa chọn nhị phân.

Về các sản phẩm phái sinh, đã có thể giao dịch các sản phẩm phái sinh của bitcoin kể từ khi Chicago Mercantile Exchange và Chicago Board of Options Exchange giới thiệu hợp đồng tương lai bitcoin.

Các tùy chọn nhị phân cũng là các sản phẩm phái sinh có thể được sử dụng để suy đoán về giá trị trong tương lai hoặc sự kiện của một công cụ cơ bản, có thể là một bí mật.

AFM, Ủy Ban tài chính Hà Lan, và European Securities and Markets Authority (ESMA) đã có những tuyên bố về việc bán các sản phẩm phái sinh, bao gồm các lựa chọn nhị phân cho các nhà đầu tư không chuyên nghiệp, với những rủi ro liên quan. Hoekstra nghĩ rằng điều quan trọng là các nhà quản lý phải đề cập đến việc bán các sản phẩm này cho các nhà đầu tư không chuyên nghiệp, đặc biệt là các nhà đầu tư tiền ảo.

Ông nói ông sẽ hỗ trợ hành động nhanh chóng ở Hà Lan trong việc bán các sản phẩm phái sinh rủi ro (bao gồm cả các Cryptocurrency) để thu hút sự chú ý của các giám sát viên châu Âu.

Ông cũng sẽ hỗ trợ cho AFM quyền phát hành các tuyên bố quảng cáo về các sản phẩm tài chính rủi ro như các lựa chọn nhị phân cho người tiêu dùng.

Hoekstra nói rằng ông hy vọng luật và các quy định có thể có hiệu lực vào cuối năm 2019.

Theo: Lester Coleman

Video đề xuất: Ngân hàng Việt Nam sẽ ứng dụng công nghệ Blockchain vào tài chính