Date: 2018-07-15
View: 1066
Tin tức blockchain
(Tin tức Blockchain) – Trong suốt lịch sử, nền văn minh nhân loại đã trải qua giai đoạn tăng trưởng lớn, nhờ những tiến bộ công nghệ lớn.. Đầu tiên – và có lẽ đáng chú ý nhất – là khám phá và làm chủ lửa, được ước tính đã xảy ra khoảng 700.000 năm ...
Date: 2018-07-15
View: 1068
[Bitbox.vn] – Những phần thưởng hấp dẫn đang được Justin Sun – founder của Tron đưa ra để khuyến khích cộng đồng đóng góp vào sự phát triển của MainNet. Theo Justin Sun, phần thưởng cho người tìm ra bugs trong dự án MainNet lên tới 100.000 USD trong tổng giải thưởng 2.000.000 USD. Tron ...